top of page

Waar is de prijs van een kamp op gebaseerd?

In de basisprijs zit inbegrepen: overnachting en catering, materiaalkosten, bijdrage voor sponsorkinderen, kosten voor de organisatie van de kampen en voorbereiding en training van de leiding. De Crea-kampen kosten iets meer, dit is voor uitgaven voor knutselmateriaal tijdens deze kampen.

Kan ik ook in termijnen betalen?

Bij inschrijving kan je door middel van de betaaloptie ‘2termijnen’ aangeven dat je in meerdere termijnen wilt betalen. U kunt dan de eerste helft direct betalen en u ontvangt op een later tijdstip een betaalverzoek voor het tweede deel. Dit is mogelijk tot 1 juni, uiterlijk 1 juni dient het volledige bedrag voldaan te zijn.

Wanneer hoor ik wat van YoY over mijn kamp?

Uiterlijk 6 weken voorafgaand aan je kamp ontvang je een brief van YoY waarin de algemene informatie staat die je nodig hebt. Daarnaast ontvang je ook een brief/mail/kaart van je kampouders met meer specifieke informatie over jouw kamp. Deze wordt uiterlijk 3 weken voorafgaand aan je kamp verstuurd.

Gaat mijn kamp door?

We gaan er altijd van uit dat alle kampen doorgaan, dat God op tijd voorziet in voldoende leiding voor de kampen. We vinden het fijn dat je daar ook voor bid en actief mensen vraagt om mee te gaan. Mocht het toch zo zijn dat er niet voldoende leiding is, dan zullen we jullie uiterlijk 6 weken voorafgaand van het kamp hiervan op de hoogte brengen. Je krijgt dan je kampgeld weer terug gestort.

Op welk adres moet ik zijn?

Dit staat vermeld onder ieder kamp bij de aanmeldingen.

Wat moet ik mee nemen op kamp?

Een hele lijst!
Onderlaken, sloop, dekbed of slaapzak*
Nachtkleding,
Eventueel bedbescherming voor ongelukjes ’s nachts
Een aantal handdoeken en washandjes, toiletartikelen
Zwemspullen, regenkleding, stevige schoenen, sportkleding
Voldoende kleding, ondergoed, sokken
Een plastic zak (voorzien van naam) voor vuil wasgoed.
Je bijbel
Een knuffel
Een leesboek.
*) in de locaties moet je de slaapzak als dekbed gebruiken i.v.m. de veiligheid.

Heeft mijn kamp een thema?

Onder nieuws zullen wij t.z.t. uitleg geven over welk thema we dit jaar hebben.

De snoepwinkel?

Kinderen en tieners mogen voor een vastgesteld bedrag per dag snoep kopen in de snoepwinkel. We proberen ons aanbod en prijzen evenwichtig te houden. Het kan voorkomen dat uw kind tijdens een kamp meer snoept dan thuis ;)

Kunnen we tijdens het kamp bericht krijgen hoe het gaat?

We begrijpen dat het soms erg lastig is om een aantal dagen niets van uw kind te horen. U kunt er vanuit gaan dat binnen YoY ‘geen bericht is goed bericht’ zeker geldt. Kampouders en leiding zijn gedurende de week ontzettend druk met uw kinderen en hebben niet altijd tijd om iedereen een update te geven. Regelmatig worden er wel foto’s en video’s op Facebook en Instagram geplaatst.

Waarom hebben jullie een spaarproject?

Elk jaar kiezen we een project uit waar we gezamenlijk als YoY geld aan willen geven We zijn ons ervan bewust dat wij in een luxepositie leven hier in Nederland qua vrijheid van geloofsbeleving en voor de meeste mensen ook op economisch gebied. Er zijn gebieden in de wereld waar onze broers en zussen het niet treffen. Ze twijfelen of ze hun kinderen morgen eten kunnen geven, weten niet of hun kinderen onderwijs kunnen volgen, er is niet voldoende goede hulp voor gehandicapte en zieke kinderen, de overheid verbiedt hen of maakt het hen moeilijk om christen te zijn. YoY kiest jaarlijks een project uit waarmee we geld ophalen. Op het kamp komt een medewerker van de organisatie om een presentatie van hun werk en het project te geven.

Wat houdt een crea-kamp in?

Het crea-kamp besteedt in de middag vooral aandacht aan creatieve activiteiten. Deze crea-activiteiten zijn heel breed. Denk aan handvaardigheid, maar ook toneel. De leiding van het kamp bedenkt jaarlijks weer nieuwe activiteiten en houdt daarbij rekening met meisjes én jongens. Sport en spel blijft wel een onderdeel tijdens de kampweek, maar is minder aanwezig.

Hoe wordt de leiding gecontroleerd op geschiktheid?

Wanneer leiding zich bij ons aanmeldt vult hij/zij elk jaar opnieuw het aanmeldformulier volledig in. D.w.z. dat er ook uitgebreid gevraagd wordt naar de motivatie van de leiding om mee te gaan met YoY en naar hun geloofsleven. Leiding moet een kerkelijke referentie (leiding in de gemeente) opgeven die wij ook bellen of mailen en een aantal vragen stellen. Daarnaast moet elke leiding en medewerker van YoY een VOG aanvragen. Tijdens het kamp wordt de leiding door de kampouders bemoedigd, gestimuleerd, gecoacht en waar nodig bijgestuurd. Na afloop van het kamp vragen we aan de kampouders een geschreven evaluatie over het functioneren van de leiding en aan de leiding vragen we dit over de kampouders. Wanneer hier uit komt dat iemand alsnog niet geschikt bleek te zijn, zullen we dit naar betreffende leiding communiceren en kan hij/zij niet meer mee (op die positie) binnen YoY.

Wat zijn de taken van de kampouders en de leiding?

De kampouders hebben tijdens het kamp de uitvoerende eindverantwoordelijkheid en dragen zorg voor een goede organisatie voor hun kamp. Daarbij zijn zij aanspreekpunt voor de leiding en ouders. De zorg voor de leiding is verantwoordelijkheid van de kampouders. De leiding op hun beurt draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het programma en heeft de directe zorg voor een vast groepje van 4/5 kinderen/tieners.

Wat zijn de taken van het bestuur van YoY?

Het bestuur heeft de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid. De organisatie van YoY zorgt voor een basis voor de kampen (programma, materiaal, organisatie) en heeft direct contact tijdens de kampen met de kampouders.

Wat is de achtergrond van sponsoring?

De visie van YoY is dat elk kind de mogelijkheid moet hebben om een zomerkamp te kunnen bezoeken en God te leren kennen. Aan een kamp zitten altijd kosten verbonden, niet elke ouder/verzorger kan dit opbrengen. YoY geeft de mogelijkheid dat 10% van de kinderen die mee gaat gesponsord wordt. Onze sponsorkinderen komen van verschillende wegen binnen: via kerken, via AZC’s, via vriendjes/vriendinnen. Zowel gelovig als niet gelovig of anders gelovig.

Hoeveel kan ik gesponsord krijgen?

We gaan ervan uit dat een ouder/verzorger in ieder geval een bijdrage doet aan het kamp wat past binnen zijn/haar financiële mogelijkheden, aangevuld met giften uit de vrienden- en familiekring of de kerk waar hij/zij bij aangesloten is. Dat betekent in de praktijk dat we ervan uit gaan dat minstens 50% zelf betaald wordt. De andere 50% betaalt YOY dan.

Hoe kan ik sponsoring aanvragen?

Bij inschrijving kan je door middel van de coupon ‘gesponsord’ aangeven dat je gebruik wil maken van sponsoring. De organisatie van YoY zal dan contact opnemen over hoe een en ander zal worden afgehandeld. Hierbij ontvang je een formulier waarmee je de verdere aanvraag kan doen.

Waar haalt YOY haar geld vandaan om te sponsoren?

Elk kind/tiener dat zich aanmeldt betaalt een klein beetje mee voor de sponsorkinderen. YoY ontvangt daarnaast giften van individuele sponsors t.b.v. de sponsorkinderen.

Is de leiding op de hoogte hoe te handelen bij calamiteiten?

Voordat het kamp start nemen de kampouders met de leiding de gang van zaken rondom een eventuele ontruiming door. Iedereen weet dan waar de branduitgang is en wat er van hem/haar verwacht wordt in geval van ontruiming. De beheerder speelt hier ook een rol in wanneer hij op het terrein aanwezig is. Kampouders (of medewerker van YoY) zullen te allen tijde contact opnemen met ouders in geval van een calamiteit of ongeluk.

Kunnen wij de foto’s krijgen die op het kamp gemaakt zijn?

Elke kampouder deelt deze foto’s op zijn/haar eigen wijze. Meestal via een gesloten link via het web. Deze foto’s zijn bedoeld voor de fotoboeken, niet voor online gebruik op social media! We hopen dat iedereen dit ook respecteert. De foto’s die na de kampen op de YoY site en social media geplaatst worden zijn gescreend door de kampouders. Op deze foto’s staan alleen kinderen die toestemming hebben gegeven (bij de aanmelding) dat hun foto op de site mag.

Mag ik wel adressen uitwisselen na een kamp?

Wij adviseren leiding om na afloop van het kamp geen contact meer te houden met de kinderen. Leiding mag om die reden ook geen adressen aan kinderen geven. Tegelijkertijd leven we ook in een tijdperk van social media en kunnen we contacten niet verbieden. We gaan ervan uit dat een ieder handelt naar wat goed is. Als ouder kun je hier natuurlijk bij je kind/tiener wel toezicht op houden. Kinderen en tieners onderling wisselen vaak wel adressen uit tijdens het kamp.

Wat is de reden dat we geen adressenlijsten krijgen?

Adressen, telefoonnummers en mailadressen is persoonlijke informatie. YoY geeft geen persoonlijke informatie door aan anderen zonder toestemming van de betreffende persoon. Deze regel geldt voor zowel kinderen/tieners als leiding en medewerkers.

Waarom moet een deelnemer bij aanmelding al die informatie invullen?

De gegevens die wij vragen bij aanmelding gebruiken voor communicatie omtrent de kampen en bij de voorbereiding van de kampen zodat leiding en kampouders weten wie er komt en eventuele bijzonderheden waar ze rekening mee moeten houden.

Waarom moet een leiding/kampouder bij aanmelding al die informatie invullen?

De gegevens die wij vragen gebruiken wij om te beoordelen of de aanmelder geschikt is om als leiding of kampouder te functioneren in een kamp.

bottom of page