top of page

Giften

De organisatie van YoY bestaat volledig uit vrijwilligers die vanuit Gods liefde willen uitdelen. Ieder jaar zijn er weer mensen die zich inzetten als bestuurslid, kampleiding, kampouder en voor andere ondersteunende werkzaamheden. Vele van hen zijn al jaren betrokken bij YoY. Wellicht dat er ook bij u uit de gemeente of kerk mensen betrokken zijn als vrijwilliger of kinderen/tieners die meegaan met een kamp. Uw hulp is dan ook zeer welkom! 

 

Niet alle kinderen kunnen een kamp betalen. Sommige kinderen gaan nooit met vakantie wegens geldgebrek. De afgelopen jaren heeft YoY een groot aantal kinderen gratis of tegen een minimale betaling een leuke zomerweek aangeboden. Het gaat jaarlijks om ongeveer 50 kinderen. Met €199,- per deelnemer is dit jaarlijks toch al een bedrag van ruim € 9.000,-

 

ANBI

Stichting YoY-Kampen is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat YoY gebruik kan maken van de fiscale voordelen. De donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. (ANBI informatie)

 

Wilt u net als ons Gods liefde uitdelen aan de kinderen en tieners die ieder jaar vol enthousiasme deelnemen aan de kampen? Zie onderaan de pagina de gegevens waarmee u ons kunt bereiken of financieel kunt ondersteunen!

 

Mede namens alle kinderen, tieners en vrijwilligers heel erg bedankt voor uw bijdrage!

Naam van de stichting: YoY kampen
Fiscaal nummer: 807474460

IBAN: NL16ABNA0527898813
Adres: Thornstraat 19, 4841 XT Prinsenbeek

bottom of page