top of page

ANBI-gegevens

Naam van de stichting: YoY kampen, voorheen YoY Kinderkampen
Fiscaal nummer: 807474460

IBAN: NL16ABNA0527898813
Adres: Thornstraat 19, 4841 XT Prinsenbeek

 
Onze doelstelling

YoY Kampen heeft ten doel: op een positieve manier met kinderen en tieners omgaan en het geloof in Jezus Christus en de uitwerking daarvan samen te beleven en te delen. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van kinder- en tienerkampen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan


Gods liefde gaat uit naar alle kinderen en tieners. Hij wil dat zij Hem beter Ieren kennen. Alle kinderen en tieners hebben het recht Hem te leren kennen. Dit geldt voor kinderen en tieners uit christelijke- en uit niet-christelijke milieus. YoY is zich ervan bewust dat er vele kinderen en tieners zijn die niet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de kampen omdat er onvoldoende financiële middelen vanuit hun thuissituatie beschikbaar zijn. YoY streeft er dan ook naar dat er door sponsoring en/of giften toch mogelijkheden ontstaan voor die groep om deel te nemen.

Onze bestuursfuncties
  • Voorzitter

  • Penningmeester

  • Secretaris


Bestuursleden
  • Frank Hagendoorn – voorzitter

  • Ruud van Berkel – penningmeester

  • Hanneke Jobse – secretaris

  • Nadine Stolwerk - algemeen bestuurslid

  • Laurens Hagendoorn - algemeen bestuurslid

  • Eva van Dienst - algemeen bestuurslid

  • Frank en Paulien Hagendoorn – coördinatoren

 

Beloningsbeleid

 

Onze bestuursleden doen alles op vrijwillige basis en genieten geen beloning (d.w.z. inkomen o.i.d.) voor hun werkzaamheden. Dit geldt ook voor alle overige vrijwilligers.

bottom of page