top of page

Wat is YoY?

Al sinds 1999 organiseert YoY iedere zomer kampen voor kinderen, en sinds 2006 ook voor tieners.
YoY Kampen is een interkerkelijke landelijke stichting en aangesloten bij de Evangelische Alliantie (Missie Nederland). Het bestuur en de vrijwilligers komen uit diverse kerkelijke achtergronden.

De letters YoY zijn afkomstig van YOUNG en YOUTH, wat “jong” en “jeugd” betekent. Als afkorting doet het ook denken aan joy, het Engelse woord voor “vreugde”. Hiermee heeft u gelijk ons streven: Vreugde brengen aan de jeugd, met elkaar, en met onze God.

 

logo-missie-nederland.png

Kampen

YoY wil kinderen en tieners bereiken op hun niveau. Door de kleinschaligheid per kamp en de opzet van 1 leiding op 4 à 5 deelnemers is er persoonlijke aandacht voor alle deelnemers.

 

Door deze opzet komen alle deelnemers goed tot hun recht. Er is voor iedereen een plekje, en ieder kind en iedere tiener wordt gezien en betrokken. Hierdoor valt niemand buiten de boot.
 

Er is een gezonde afwisseling van serieusheid en plezier: geestelijke lessen waar ze verder mee kunnen en daarnaast spelen en samen lachen en zingen. Er ontstaat vertrouwen en liefde onder elkaar. Op een ontspannen manier geven we zo de kampdeelnemers de kans om Jezus te ontmoeten. 
 

Na elk kamp mogen we aannemen dat de deelnemers én leiding geestelijk gegroeid zijn. Velen geven aan: "Volgend jaar kom ik weer hoor!" 

Dit is de grondtoon van de YoY kampen: “tot YoY”. Hier willen we met elkaar voor gaan.

Organisatie

Iedere zomer is er weer een groot aantal vrijwilligers dat zich inzet om de kampen mogelijk te maken.

Daarnaast is er een groep vrijwilligers die het bestuur van YoY vormt, en gedurende het hele jaar druk bezig zijn om alles weer goed te laten verlopen.

Het bestuur van YoY bestaat uit de volgende personen:

  • Frank Hagendoorn – voorzitter

  • Ruud van Berkel – penningmeester

  • Hanneke Jobse – secretaris

  • Paulien Hagendoorn - algemeen bestuurslid

  • Nadine Stolwerk - algemeen bestuurslid

  • Laurens Hagendoorn - algemeen bestuurslid

  • Eva van Dienst - algemeen bestuurslid

  • Frank en Paulien Hagendoorn – coördinatoren

orgnisatie

Veilig jeugdwerk

YoY is onderdeel van missie Nederland, en zet zich zo ook in voor veilig jeugdwerk. Hiervoor hebben wij bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, als ook een gedragscode, algemene voorwaarden voor de leiding, en voor de deelnemers.

Marja Vermaat is onze vertrouwenspersoon. Zij biedt YoY en de deelnemers een luisterend oor, advies en steun. Je kunt Marja bellen wanneer je van iemand buiten YoY steun wilt om een probleem met YoY of een medewerker van YoY te bespreken. Je kunt Marja bellen op: 0634159034

bottom of page