top of page

Geloofsbelijdenis

 1. Wij geloven in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde.
   

 2. En in Jezus Christus de Zoon van God.
   

 3. Wij geloven in de Heilige Geest waardoor we in hechte verbondenheid met God en Jezus kunnen leven.
   

 4. We geloven dat Jezus voor onze zonden aan het kruis gestorven is. Dat Hij na drie dagen weer is opgestaan uit de dood en leeft! Daardoor kunnen wij ten alle tijden om vergeving vragen en mogen we die ontvangen zodat we in vrijheid in Gods Koninkrijk kunnen leven.
   

 5. We geloven dat we elkaar lief mogen hebben en zo samen de gemeente / kerk / het lichaam van Christus kunnen vormen.
   

 6. We geloven dat God deze wereld lief heeft en een plan heeft met ieder mens en ons oproept om dit uit te dragen en voor te leven.
   

 7. Wij geloven dat God in alles het laatste woord heeft.” Zie ik maak alle dingen nieuw.” Vanuit deze zekerheid mogen we leven tot in alle eeuwigheid.

bottom of page