top of page

Kamp Richtlijnen

Bestuur, coördinator en kampleiding gaan uit van de volgende richtlijnen met betrekking tot het
omgaan met de kinderen en tieners:

 

  1. 1. Ieder kind is een uniek schepsel van God, dat als zodanig dient te worden gerespecteerd.

  2. 2. Gods liefde gaat uit naar alle kinderen en tieners.

  3. 3. Hij wil dat zij Hem beter leren kennen.

  4. 4. Alle kinderen hebben het recht Hem te leren kennen. Dit geldt voor kinderen uit christelijke-

  5. en kinderen uit niet-christelijke milieus.

  6. 5. Kinderen zijn echter nog niet volwassen, dus onmondig en vallen onder de

  7. verantwoordelijkheid van de ouders. Kinderen mogen derhalve niet worden gemanipuleerd

  8. in het maken van keuzes.

bottom of page