Veel gestelde vragen

Financiën

 • Waar is de prijs van een kamp op gebaseerd?

  YOY wil graag dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt, ook in de locatie die we hebben gekozen. We hebben heel bewust gekozen voor locaties met kleine slaapruimtes (A/B kampen), degelijke gebouwen en goede voorzieningen (sanitair, keuken) in de gebouwen. Alle locaties (behalve Wekerom) huren we bij de Paasheuvelgroep (http://www.groepsgebouw.nl)
  In de basisprijs zit inbegrepen: overnachting en catering, materiaalkosten, bijdrage voor sponsorkinderen, kosten voor de organisatie van de kampen (trainingsdagen, drukwerk, advertenties).
  De tienerkampen en Crea-kampen kosten €25 meer, dit is voor sprekers van buitenaf (tienerkampen) en specifiekere uitgaven voor materiaal tijdens de kampen.

 • Kan ik ook in termijnen betalen?

  Bij inschrijving geef je een automatische incasso af. Er wordt in 2 termijnen geld afgeschreven van je rekening.
  1e termijn: de helft van het bedrag, 1 tot 3 weken na aanmelding
  2e termijn: resterend bedrag, ongeveer 8 weken voor aanvang van het kamp.

  Bij aanmelding binnen 8 weken voor de aanvang van het kamp wordt het hele bedrag in 1 keer afgeschreven.

Inschrijven kinderen/tieners

 • Ik heb me aangemeld maar ik heb nog niets gehoord...

  Binnen een kwartier moet je een automatische bevestiging hebben gekregen op het mailadres dat je hebt ingevuld dat je aanmelding gelukt is. Indien dit niet het geval is stuur je een mail naar [email protected]

 • Wanneer hoor ik wat van YOY over mijn kamp?

  Uiterlijk 6 weken voorafgaand aan je kamp ontvang je een brief van YOY waarin de algemene informatie staat die je nodig hebt. Daarnaast ontvang je ook een brief/mail/kaart van je kampouders met meer specifieke informatie over jouw kamp. Deze wordt uiterlijk 3 weken voorafgaand aan je kamp verstuurd. (Mogelijk gaan we deze twee brieven samenvoegen dit jaar en dan ontvang je die 6 weken voorafgaand aan je kamp.)

 • Gaat mijn kamp door?

  We gaan er altijd van uit dat alle kampen door gaan, dat God op tijd voorziet in voldoende leiding voor de kampen. We vinden het fijn dat je daar ook voor bid en actief mensen vraagt om mee te gaan. Mocht het toch zo zijn dat er niet voldoende leiding is, dan zullen we jullie uiterlijk 6 weken voorafgaand van het kamp hiervan op de hoogte brengen. Je krijgt dan je kampgeld weer terug gestort.

Locaties

 • Op welk adres moet ik zijn?

  Nunspeet, Koetshuis & Grote Bunte
  Grote Bunteweg 11-13
  8071 TC Nunspeet
  0341-252606 (in geval van nood)

  Austerlitz, Houtduif & Lipke Zeilstra
  Woudenbergseweg 47
  3711 AA Austerlitz

 • Is de locatie goed te bereiken met het OV?

  Plan uw reis goed vooraf. U kunt niet op alle locaties even makkelijk komen met het OV. Mocht u hierdoor problemen ondervinden, neem dan contact op met [email protected]. We kijken dan samen met u naar de mogelijkheden tot meerijden met iemand, of ophalen vanaf het station/bushalte.

 • Waarom hebben jullie voor deze locaties gekozen?

  Alle locaties zijn degelijk, schoon, veilig en geschikt voor kleinere kampgroepen.

 • Wat moet ik weten over Baarn en Epe

  De locaties Epe en Baarn liggen midden in het bos. Het terrein is groter waardoor het meer geschikt is voor de tieners. Hier mogen we ’s avonds ook langer buiten blijven. De slaapruimtes zijn iets groter (tot max. 14 bedden).
  In Epe en Baarn is catering door de Paasheuvelgroep, maar in Epe is ook de mogelijkheid dat we zelf kokkies meenemen.
  De matrassen en kussens zijn ‘kampproof’ dat wil zeggen dat er een soort plastic laagje overheen zit.
  De route naar de locatie in  Baarn leidt het laatste stuk (na de slagboom) een kilometer ver op een verharde weg het bos in.
  Het laatste stuk van de weg naar de locatie in Epe is ligt aan een onverharde  (zand)weg, wat bij nat weer erg uitkijken is!

 • Wat moet ik weten over Nunspeet?

  De locaties in Nunspeet zijn vooral geschikt voor de jongere kinderen. Het terrein is overzichtelijk en er is genoeg ruimte om te spelen. Deze locatie grenst aan een woonwijk, dus na 22.00 uur moet het stil zijn buiten. De slaapkamers hebben max. 6 bedden.
  In Nunspeet is catering door de Paasheuvelgroep.
  De matrassen en kussens zijn ‘kampproof’ dat wil zeggen dat er een soort plastic laagje overheen zit.
  Het laatste stukje van de weg naar de locaties is niet verhard.

Op kamp & Programma's

 • Wat moet ik mee nemen op kamp?
  • Onderlaken, sloop, dekbed of slaapzak*, nachtkleding
  • Eventueel bedbescherming voor ongelukjes ’s nachts.
  • Een aantal handdoeken en washandjes, toiletartikelen
  • Zwemspullen, regenkleding, stevige schoenen, sportkleding
  • Voldoende kleding, ondergoed, sokken
  • Een plastic zak (voorzien van naam) voor vuil wasgoed.
  • Je bijbel
  • Een knuffel
  • Een leesboek.

  *) in de locaties moet je de slaapzak als dekbed gebruiken i.v.m. de veiligheid.

   

 • Heeft mijn kamp een thema?

  Op de website bij jouw kamp vind je de actuele thema’s voor de samenkomstprogramma’s. In de ochtenden is dit de rode draad bij de bijbeltijd en de samenkomsten.

 • Hoe en wat rondom de snoepwinkel?

  Kinderen en tieners mogen voor een vastgesteld bedrag per dag snoep kopen in de snoepwinkel. Vaak is dit hét moment van de dag waar ze naar uitkijken. We proberen ons aanbod en prijzen evenwichtig te houden. Het kan voorkomen dat uw kind tijdens een kamp meer snoept dan thuis ;)

 • Kunnen we tijdens het kamp bericht krijgen hoe het gaat?

  We begrijpen dat het soms erg lastig is om een aantal dagen niets van uw kind te horen. U kunt er vanuit gaan dat binnen YOY ‘geen bericht is goed bericht’ zeker geldt.

  Kampouders en leiding zijn gedurende de week ontzettend druk met uw kinderen en hebben daardoor geen tijd om bijv. foto’s te screenen en deze op facebook te plaatsen.

  De coördinator bezoekt alle kampen halverwege de week en probeert een zeer kort verslagje daarvan op facebook te zetten.

 • Waarom hebben jullie een spaarproject?

  Elk jaar kiezen we een project uit waar we gezamenlijk als YOY geld aan willen geven. Dit project wisselt elk jaar. Hier (link naar spaarproject) kun je zien waar we dit jaar voor gaan sparen.

  We zijn ons er van bewust dat wij in een ‘luxe’ positie leven hier in Nederland qua vrijheid van geloofsbeleving en voor de meeste mensen ook op economisch gebied. Er zijn gebieden in de wereld waar onze broers en zussen het niet treffen. Ze twijfelen of ze hun kinderen morgen eten kunnen geven, weten niet of hun kinderen onderwijs kunnen volgen, er is niet voldoende goede hulp voor gehandicapte en zieke kinderen, de overheid verbiedt hen of maakt het hen moeilijk om christen te zijn.

  YOY kiest jaarlijks een project uit waarmee we geld ophalen om zo bij te dragen aan het doel waar die organisatie aan werkt. Op het kamp komteen medewerker van de organisatie om een presentatie van hun werk en het project te geven.

  Voorafgaand aan het kamp kunnen de kinderen en tieners geld inzamelen middels leuke acties (bijv. cakejes verkopen, lege flessen inzamelen, opbrengst van een dagje krantenwijk doneren) en dit wordt op het kamp ingeleverd. Na afloop van de kampen maken we het eindbedrag via de site en facebook bekend en overhandigen we dit aan de organisatie van het spaarproject.

 • Waarom zijn er verschillen tussen de kampen?

  YOY levert aan de leiding een thema-programma wat als rode draad gebruikt wordt tijdens de diensten. Daarnaast is de indeling van de dag in alle kampen globaal hetzelfde. We stimuleren ook de eigen inbreng en creativiteit van de leiding, waardoor zij enorm gemotiveerd zijn om er een kamp van te maken dat bij hen én bij de deelnemers past.

  Omdat onze leiding uit alle verschillende christelijke hoeken van Nederland komt het voor dat de invulling van de thema-programma’s zijn aangepast op waar zij zich prettig bij voelen.  Ook ervaring van kampouders en leiding speelt een rol in de invulling van het kamp.

  We hebben te maken met verschillende kampouders en leiding (zo’n 150 gemiddeld in totaal) en door die verschillen ook met verschillende creatieve ideeën. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er in het ene kamp wél samen met alle ouders gestart en afgesloten wordt en in het andere kamp niet. Die vrijheid hebben onze kampouder s van ons gekregen. Wanneer een kampouder een gezamenlijk start- en afscheidsmoment heeft gepland, dan communiceert hij/zij dit op tijd met de ouders.

 • Wat houdt een crea-kamp in?

  Het crea-kamp besteedt in de middag vooral aandacht aan creatieve activiteiten. Deze crea activiteiten zijn heel breed. Denk aan handvaardigheid, maar ook toneel past in een crea-kamp. De leiding van het kamp bedenkt jaarlijks weer nieuwe activiteiten en houdt daarbij rekening met meisjes én jongens. Sport en spel blijft wel een onderdeel tijdens de kampweek, maar is minder aanwezig.

Leiding

 • Hoe wordt de leiding gecontroleerd op geschiktheid?

  Wanneer leiding zich bij ons aanmeldt vult hij/zij elk jaar opnieuw het aanmeldformulier volledig in. D.w.z. dat er ook uitgebreid gevraagd wordt naar de motivatie van de leiding om mee te gaan met YOY en naar hun geloofsleven. Leiding moet een kerkelijke referent (leiding in de gemeente) opgeven die wij ook bellen of mailen en een aantal vragen stellen. Daarnaast moet elke leiding en medewerker van YOY jaarlijks een VOG aanvragen. Meer informatie over de VOG vind je hier (link naar VOG uitleg).

  Tijdens het kamp wordt de leiding door de kampouders bemoedigd, gestimuleerd,  gecoacht en daar waar nodig bijgestuurd.

  Na afloop van het kamp vragen we aan de kampouders een geschreven evaluatie over het functioneren van de leiding en aan de leiding vragen we dit over de kampouders. Wanneer hier uit komt dat iemand alsnog niet geschikt bleek te zijn, zullen we dit naar betreffende leiding communiceren en kan hij/zij niet meer mee (op die positie) binnen YOY.

 • Is de leiding op de hoogte hoe te handelen bij calamiteiten?

  Voordat het kamp start nemen de kampouders met de leiding de gang van zaken rondom een eventuele ontruiming door. Iedereen weet dan waar de branduitgang is en wat er van hem/haar verwacht wordt in geval van ontruiming.

  De beheerder speelt hier ook een rol in wanneer hij op het terrein aanwezig is.
  Kampouders (of medewerker van YOY) zullen te allen tijde contact opnemen met ouders in geval van een calamiteit of ongeluk.

 • Wat zijn de taken van de kampouders en de leiding?

  De kampouders hebben tijdens het kamp de uitvoerende eindverantwoordelijkheid en dragen zorg voor een goede organisatie voor hun kamp. Daarbij zijn zij aanspreekpunt voor de leiding. De zorg voor de leiding is verantwoordelijkheid van de kampouders.

  De leiding op hun beurt draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het programma en heeft de directe zorg voor een vast groepje van 4/5 kinderen/tieners.

   

 • Wat zijn de taken van de medewerkers van YOY?

  Het bestuur heeft de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid.

  De organisatie, de medewerkers van YOY, zorgt voor een basis voor de kampen (programma, materiaal, organisatie) en heeft direct contact tijdens de kampen met de kampouders.

   

Sponsoring

 • Wat is de achtergrond van sponsoring?

  De visie van YOY is dat elk kind de mogelijkheid moet hebben om een zomerkamp te kunnen bezoeken, een week lang plezier te hebben en God leren kennen. Aan een kamp zitten altijd kosten verbonden, niet elke ouder/verzorger kan dit opbrengen. YOY wil graag dat 10% van de kinderen die mee gaat gesponsord wordt. Onze sponsorkinderen komen van verschillende wegen binnen: via kerken, via AZC’s, via vriendjes/vriendinnen. Zowel gelovig als niet gelovig of anders gelovig.

 • Hoeveel kan ik gesponsord krijgen?

  We gaan ervan uit dat een ouder/verzorger in ieder geval een bijdrage doet aan het kamp wat past binnen zijn/haar financiële mogelijkheden, aangevuld met giften uit de vrienden- en familiekring of de kerk waar hij/zij bij aangesloten is. Dat betekent in de praktijk dat we ervan uit gaan dat minstens 50% zelf betaald wordt. De andere 50% betaalt YOY dan.

 • Hoe kan ik sponsoring aanvragen?

  Via [email protected] kun je een ‘aanvraagformulier sponsoring’ aanvragen. Deze wordt volledig ingevuld en daarna door ons beoordeeld. Hierna ontvang je van YOY bericht of je kind (deels) gesponsord mee kan.

 • Waar haalt YOY haar geld vandaan om te sponsoren?

  Elk kind/tiener dat zich aanmeldt betaalt een klein beetje mee voor de sponsorkinderen. YOY ontvangt daarnaast giften van individuele sponsors t.b.v. de sponsorkinderen. Soms is er een gemeente die een collecte houdt t.b.v. YOY, specifiek voor sponsorkinderen. Er was ook eens iemand van de leiding die de collecteopbrengst van haar huwelijk had bestemd voor YOY sponsorkinderen.

Privacy

 • Kunnen wij de foto’s krijgen die op het kamp gemaakt zijn?

  Elke kampouder deelt deze foto’s op zijn/haar eigen wijze. Meestal via een gesloten link via het web. Deze foto’s zijn bedoeld voor de fotoboeken, niet voor online gebruik op social media! Een aantal kinderen mag door hun thuissituatie niet met foto op internet. We hopen dat iedereen dit ook respecteert. De foto’s die na de kampen op de YOY site en facebook geplaatst worden zijn gescreend door de kampouders. Op deze foto’s staan alleen kinderen die toestemming hebben gegeven (bij de aanmelding) dat hun foto op de site mag.

 • Mag ik wel adressen uitwisselen na een kamp?

  Wij adviseren leiding om na afloop van het kamp geen contact meer te houden met de kinderen. Ook leiding mag leren los laten en overgeven aan God. Leiding mag om die reden ook geen adressen aan kinderen geven. Tegelijkertijd leven we ook in een tijdperk van social media en kunnen we contacten niet verbieden. We gaan ervan uit dat een ieder handelt naar wat goed is. Als ouder kun je hier natuurlijk bij je kind/tiener wel toezicht op houden. Kinderen en tieners onderling wisselen vaak wel adressen uit tijdens het kamp.

 • Wat is de reden dat we geen adressenlijsten krijgen?

  Adressen, telefoonnummers en mailadressen is persoonlijke informatie. YOY geeft geen persoonlijke informatie door aan anderen zonder toestemming van de betreffende persoon. Deze regel geldt voor kinderen/tieners als leiding en medewerkers. De thuissituatie van sommige deelnemers is dusdanig onstabiel dat het niet verstandig is om deze gegevens te delen. Indien je i.v.m. samen rijden contact wil met iemand mag je mailen naar [email protected], wij ‘bemiddelen’ dan voor je.