Over YOY

YOY Kampen is een interkerkelijke landelijke stichting en aangesloten bij de Evangelische Alliantie. Het bestuur en de vrijwilligers komen uit diverse kerkelijke achtergronden.

Betekenis van YOY

De letters YOY zijn afkomstig van YOUNG en YOUTH, wat “jong” en “jeugd” betekent. Als afkortingswoord doet het ook denken aan joy, het Engelse woord voor “vreugde”.

Kampen

YOY wil kinderen en tieners bereiken op hun niveau. De kleinschaligheid per kamp en de opzet van 1 leiding op 4 à 5 deelnemers is er persoonlijke aandacht voor alle deelnemers. Dit blijkt bijzonder goed te werken. De deelnemers trekken als één club op en er is praktisch geen deelnemer die 'buiten de boot' valt. Ruzies of andere nare dingen komen weinig voor. 

Er is een gezonde afwisseling van serieusheid en plezier: geestelijke lessen waar ze verder mee kunnen en daarnaast spelen en samen lachen en zingen. Er ontstaat vertrouwen en liefde onder elkaar. Op een ontspannen manier worden de deelnemers heel dicht bij Jezus gebracht. 

Na elk kamp mogen we aannemen dat de deelnemers en leiding geestelijk gegroeid zijn. Velen geven aan: "Volgend jaar kom ik weer hoor!" 

Dit is de grondtoon van de YOY kampen: “tot YOY”. Hier willen we met elkaar voor gaan.

Bestuur

Het bestuur van YOY bestaat uit de volgende personen:

  • Sinco ter Maat – voorzitter
  • Ester Doorneweert – penningmeester
  • Ewoud Nikkels – algemeen bestuurslid
  • Luuk de Waard - algemeen bestuurslid
  • Frank en Paulien Hagendoorn – coördinatoren

Vertrouwenspersonen

Marja en Jan zijn vertrouwenspersonen voor YOY. Zij bieden YOY en de deelnemers een luisterend oor, advies en steun. Je kunt Marja en Jan mailen wanneer je van iemand buiten YOY steun wilt om een probleem met YOY of een medewerker van YOY te bespreken. Het email adres is [email protected]

Marja is maatschappelijkwerker en pastoraaltherapeut bij een organisatie die hulp bied aan jongeren. Daarnaast geeft Marja coachingstrajecten aan kinderen en volwassenen. Jan werkt als Analist bij een groot bedrijf. Binnen dat bedrijf is hij ook vertrouwenspersoon.

"We willen een onafhankelijk persoon zijn die jouw steunt als je vind dat YOY en/of haar medewerkers haar positie tegenover jouw misbruikt."

 

Samenwerking

Internationale Bijbelbond

De IBB (Internationale Bijbelbond) is een Christelijke stichting die, gefundeerd op het Woord van God, Bijbelgetrouw materiaal ontwikkelt, vertaalt en uitgeeft, in de Nederlandse taal, met als doel dat mensen, van jong tot oud, de Bijbel lezen en begrijpen.

Missie nederland

Missie Nederland is een platform van ruim 90 organisaties, 6 kerkgenootschappen en enkele honderden gemeenten en persoonlijke deelnemers. 

Het doel is de opbouw van gemeenten en organisaties. Daarbij is er speciale aandacht voor kinder- en jeugdwerk.

Solcon Internet

Solcon sponsort YOY kampen door het hosten van de domeinnaam

Unit4

YOY Kampen gebruikt UNIT4 Multivers voor de financiele administratie.

Hardware Outlet

Hardware Outlet sponsort ons door korting op computers.

Kidact

Communicatie met ouders is voor ons erg belangrijk. Wij werken met Kidact om de communicatie met u als ouder zo goed mogelijk te laten verlopen voor, tijdens en na het zomerkamp.