Missie en Visie YOY kampen

Missie

Gehoor geven aan Gods zendingsopdracht door het organiseren van kleinschalige kinder- en tienerkampen onder leiding van gemotiveerde christenen, om kinderen dichter bij God te brengen en hen te helpen een blijvende relatie met Hem te onderhouden 

Visie

YOY wil met de kampen wil garant staan voor een veilige, vertrouwde en opbouwende omgeving. En dat niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de leiding die met YOY meegaat. Veilig, vertrouwd en opbouwend zijn begrippen die bijdragen aan een optimale groei van zowel het fysieke als geestelijke leven van kinderen. Wanneer kinderen het optimaal naar hun zin hebben en met veel plezier de kampen beleven, geeft dit de leiding veel voldoening. 

YOY wil zich inspannen om de generatie die nu op de basis- en middelbare school zit te winnen voor het Koninkrijk van God. Een moderne generatie: niet zoetsappig of extra vroom, maar krachtig gebouwd op het rijke fundament Jezus Christus. Zij kunnen straks verantwoordelijkheid dragen voor opvoeding, onderwijs, werkgelegenheid, zorg, bestuur.