Giften

Niet alle kinderen kunnen een kamp betalen. Sommige kinderen gaan nooit met vakantie wegens geldgebrek. 
De afgelopen jaren heeft YOY Kampen een groot aantal kinderen mee kunnen nemen waarvan de financiele omstandigheden zo minimaal zijn dat ze geen kamp kunnen betalen. Het gaat jaarlijks om ongeveer 50 sponsorkinderen die naar een kamp kunnen. Er is € 170,- of € 195,- per kind nodig, wat een bedrag vraagt van ruim € 9.000,-.

Mocht u een kind willen sponsoren dan geeft u YOY de mogelijkheid om Gods liefde met hen te delen.

U kunt een bedrag overmaken naar bankrekening: NL16ABNA0527898813 ondervermelding 'gift sponsorkind', of u kunt gebruik maken van onderstaand machtigingsformulier.

Vul een geldig IBAN bankrekeningnummer in.