Crea kamp

Op het creakamp wordt naast het gewone YoYprogramma ook veel aandacht besteed aan creatieve werkvormen op allerlei gebied. Dit zowel voor de jongens als voor de meiden. Je kunt dan denken aan figuurzagen, timmeren, papierknutsels, sieraden maken, Tshirt bewerken, dans, toneel en andere workshops.

Daarnaast besteden we ook aandacht aan sport. Zo werd er in een van de kampen een voetbalworkshop gehouden en komen ook de waterspelletjes en bosspelen aan bod.

Al met al een kamp met heel veel mogelijkheden, zonder de vrijheid van het kind teveel in te perken.